Strategi och styrning

Vi rapporterar i enlighet med GRI Standars på core-nivå. Här hittar du mer information om vår senaste intressentdialog och väsentlighetsanalys.

Intressentdialog

En bra och öppen dialog med våra intressenter är viktigt för oss. På det sätter får vi veta vad de förväntar sig av oss och vårt hållbarhetsarbete.

Väsentlighetsanalys

Under 2021 genomförde vi en ny väsentlighetsanalys. Där prioriterade vi de områden som är mest väsentliga för oss att arbeta med och rapportera på i enlighet med GRI Standards.

Våra fokusområden:

  • Hållbara bostäder och områdesutveckling
  • God samhällsaktör och inkluderande bostadsområden
  • Trygghet och trivsel
  • Kundnöjdhet
  • Minskad klimatpåverkan
  • Minskad miljöpåverkan
  • Miljöcertifierade bostäder
  • Hållbara inköp och motverkande av korruption
  • Hållbart arbetsliv och engagerade medarbetare
  • Mångfald och jämställdhet