Behandling av personuppgifter

Din trygghet och integritet är viktig för oss på Ikano Bostad.

Precis som vårt löfte "På schyssta villkor" tycker vi att det är viktigt att du vet vilka uppgifter som vi behöver från dig och hur vi behandlar dem. Vi vill att du ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter.

Vi arbetar aktivt för att skydda dina personuppgifter. För att vi ska känna oss säkra med vår hantering av dina personuppgifter har vi tillsatt ett dataskyddsombud som har till uppgift att granska och säkerställa att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi utbildar alla som jobbar på Ikano Bostad i hur vi hanterar personuppgifter för att kunna säkerställa att dina personuppgifter är i trygga händer.

Vilka rättigheter har du vars personuppgifter behandlas hos oss?

Du som på något sätt har lämnat personuppgifter till oss på Ikano Bostad har möjlighet att begära nedanstående beträffande till dina personuppgifter. Om vi tar emot en begäran för någon av rättigheterna måste vi kunna säkerställa din identitet. Du kan därför komma att behöva identifiera dig.

Rätten till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att få tillgång till och besked om vilka personuppgifter som vi behandlas om dig. Tillgång och besked kan du få i ett så kallat registerutdrag. I det tydliggör vi vilka personuppgifter som vi har om dig och varför vi behöver dem.

Rätten till rättelse av dina personuppgifter: Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas om dig ifall dessa är felaktiga.

Rätten till radering av dina personuppgifter: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det kan t.ex. vara att vårt ändamål med behandlingen har upphört eller att du anser att vi använder fler personuppgifter än nödvändigt. Vid en sådan begäran kommer vi att pröva om personuppgifterna kan raderas, vi kan t.ex. vara skyldiga att bevara enligt rättslig förpliktelse.

Rätten att säga invända mot och/eller begränsa en behandling av dina personuppgifter: Du har rätt att invända dig mot behandlingar som utförs på dina personuppgifter. Du kan till exempel invända dig mot en behandling tillfälligt om personuppgifterna varit/är felaktiga. Du har även rätt att specifikt invända dig mot behandlingar för nedanstående:

Direktmarknadsföring: Du har rätt att invända dig mot vår behandling av dina personuppgifter som berör direktmarknadsföring och till exempel kunna avregistrera dig från våra nyhetsbrev. Direktmarknadsföring kan till exempel vara e-post, sms och fysisk reklam.

Berättigat intresse: Du har rätt att invända dig mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på intresseavvägning. Det innebär att vi då endast har rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om vi kan visa att vårt berättigade intresse är större än ditt och dina rättigheter. Vi har även rätt att fortsätta behandla de personuppgifter som befinner sig under rättslig förpliktelse.

Rätten till dataportabilitet: Om behandlingen grundar sig på samtycke, avtal och om så är tekniskt möjligt har du rätten begära dataportabilitet. Detta gäller endast de uppgifter som finns i ett strukturerat format och som du själv har tillhandahållit oss.

Detaljerad information om hur vi hanterar dina personuppgifter


Att köpa

Förmånsmedlem

Intressent

Köpare

 

Att hyra

Hyressökande

Hyresgäst

Intressent

 

Arbeta med oss

Rekrytering

Samarbetspartners

Anställda - se information i HR-systemet


Övrigt

Sociala medier och kundservice

Cookies

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten. Skulle vi göra ändringar kommer du få ta del av uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på ikanobostad.se.

Vem kan du kontakta vid frågor?

Om du har några frågor relaterat till hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta:

  • personuppgifter@ikanobostad.se 

  • Till ovan e-postadress kan du även kontakta oss för begäran av någon av dina rättigheter

  • Adress: Personuppgiftsansvarig, Ikano Bostad, Box 1304, 172 26 Sundbyberg

  • Har du en fråga som du vill ta direkt till med dataskyddsombudet? Mejla till dataskyddsombud@ikanobostad.se