Danderyd, Stockholm

Nybyggda bostäder

Vi satsar långsiktigt på Danderyd norr om Stockholm och planerar för byggnationen av nya bostäder, stadsradhus och upprustningen av gårdar och uteplatser. Projektets planerade byggstart är preliminärt 2025 med inflyttning 2026.

Utvecklingen av området kring Sätraängs- och Slånbärsvägen är en del av våra och Danderyd kommuns planer för att utveckla området. Målet är att öka tryggheten och trivseln för alla som bor och rör sig i området.

Danderyds kommun har beslutat att starta arbetet att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna vid Sätraängsvägen. Förutom att se över möjligheten att bygga nya bostäder vill vi även att rusta upp utemiljön i hela området så att det blir ännu mysigare med cykelplatser, grillplatser och upprustade lekplatser.


Tidsplan för Danderyd

Detaljplanearbetet kommer att ta ett par år. Innan något beslutas kommer detaljplanen att skickas ut på samråd och granskning där det finns möjlighet att tycka till om förslaget från kommunen. Läs mer här.

tidslinje-nya-omraden-detaljplan-1920x1080.jpg