Hagsätra i Stockholm

Ikano Bostad har funnits i Hagsätra i femton år. Nu fortsätter vi vår långsiktiga satsning på området och planerar att bygga cirka 280 bostäder och utveckla Hagsätra centrum.

Det är mycket på gång i Hagsätra. Här planerar vi att bygga fler bostäder och utveckla Hagsätra centrum. Vi kommer att skapa fler mötesplatser i området, det kommer att bli bättre belysning och mer konst och planteringar i området.

Ikano Bostad är inte nya i området utan vi har funnits i Hagsätra länge. Vi kommer att fortsätta att långsiktigt äga och förvalta de nya bostäderna efterhand som husen står klara. Tillsammans kan vi skapa ett Hagsätra som är tryggt, trivsamt och öppet för alla att upptäcka!

Fakta

Boendeform Hyresrätter
Kommun Stockholm
Område Hagsätra
Antal lägenheter Cirka 280
Inflytt Mer information kommer

 

Dags för nästa steg

Detaljplanen är nu godkänd. Nedan ser du var i detaljplanen vi befinner oss just nu. Hos Stockholm stad kan du läsa mer om tidplanen och vad som är på gång. Här kan du söka efter pågående planer i Stockholm.

antagande-ikano-bostad.jpg

Frågor och svar

Är det bestämt att det är så här området ska se ut?

Utbyggnaden kommer att ske under en längre period och i stort sett så ska området se ut så. Det viktigaste är reglerat i detaljplanen. När detaljplanen vunnit laga kraft så är nästa steg bygglov. Då tas alla handlingar fram och kollas så att regler och normer följs och då kan det hända att gestaltningen av området kan ändras något.


Kommer ni att bygga bostadsrätter eller hyresrätter?

Vi kommer att bygga hyresrätter.


Kommer ni att förvalta och ta hand om hyresfastigheterna när de är klara?

Ja, det är Ikano Bostads egen förvaltning som kommer att förvalta hyresfastigheterna.


Hur kommer nybyggnationen påverka mig som bor i området?

På ett eller annat sätt påverkar byggnationen alla som bor och arbetar i området. Vi kommer att försöka bygga så fort och effektivt som möjligt. När vi närmar oss produktionsstart kommer vi att informera mer om tidplanen och vad som kommer att hända och när.


I vilken ordning kommer ni att bygga ut området?

Vi är i mycket tidigt skede av utvecklingsprocessen och det är än så länge inte bestämt i vilken ordning vi kommer att börja bygga. Troligast är att vi börjar att bygga mobilitetshuset och bostäderna närmast Huddingevägen.


Jag har hört att ni ska göra om era hyresrätter i Hagsätra och Rågsved till bostadsrätter – stämmer det?

Det stämmer inte. Vi har inga planer på att sälja fastigheter eller omvandla hyresrätter till bostadsrätter i Hagsätra.


Kommer det att störa mycket?

Generellt kan man säga att när man bygger så är viss störning i form av buller och damm oundvikligt. Men vi försöker alltid att begränsa störningarna så mycket som möjligt men de kommer att ske under en begränsad period. När man bygger gör man det i etapper och det kommer vi troligtvis att göra den här gången också. 


Kommer ni att bygga på befintlig parkering?

Vi kommer att bygga på befintlig parkeringsplats på flera ställen för att spara så mycket grönområde som möjligt. Vi kommer att ersätta mycket av de parkeringsplatser som försvinner genom att bygga tillbaka en del parkeringsplatser när allt är klart. Vi kommer också att bygga ett underjordiskt garage samt ett så kallat mobilitetshus där det kommer att finnas både bil- och cykelparkering. Vi kommer också kunna erbjuda bilpooler och cykelpooler i området.


Jag som bor i området blir störd så varför ska jag tycka att det är positivt med fler bostäder?

Vi kommer inte bara att bygga bostäder och utveckla Hagsätra torg. Vi kommer även att rusta upp gårdar och grönområden för att öka trivseln och minska bullret från Huddingevägen. Hagsätra centrum kommer att öppnas upp, bli ljusare och otrygga stråk kommer att byggas bort. Servicen i området kommer att bli bättre.

Intresserad av att hyra?

  • Du hittar all information om vilka krav vi har för att hyra en bostad hos oss här.

  • Mer information om lägenheterna och området kommer att läggas upp löpande på hemsidan efterhand som det är dags att hyra ut lägenheterna.

  • När det är dags att börja uthyrningen kommer lägenheterna att förmedlas via Bostad Stockholm och HomeQ.

 

Kontakt

Hittar du inte vad du letar efter? Hör gärna av dig till samradhagsatra@ikanobostad.se så ser vi till att du får svar.