Västerbro i Lund

En ny stadsdel

Från industriområde till levande stadsdel 

Västerbro är ett av Lund kommuns prioriterade stadsutvecklingsområden, vilket består av flera detaljplaner. Inom ramen för den första detaljplanen planerar vi att omvandla det som tidigare var Alfa Lavals kontors- och parkeringsområde till en grönskande, levande och blandad stadsdel med cirka 250 bostäder, ett mobilitetshus, en förskola samt ett kvarter med cirka 300 studentbostäder.

Om projektet i Västerbro 

Rivning av befintlig byggnad: 2023   
Antal bostäder: Cirka 550 bostäder 
Bostadstyp: Flerbostadshus, takradhus och studentbostäder 
Preliminärt färdigställande: 2029 

Tidslinjen visar var vi befinner oss just nu: 

Grönska och biologisk mångfald 

I utvecklingen ställs extra höga krav på att skapa ett grönskande område som främjar områdets biologiska mångfald.

Det kommer bland annat bli grönskande gårdar som binder samman kvarteren med varandra och med Kobjersparken. 

Mobilitetshus 

Centralt i området kommer det att byggas ett mobilitetshus med 13 radhus på taket. Där kommer områdets parkeringsplatser och bilpool att finnas samlat. På bottenplan kommer det att finnas lokaler för närservice och handel.  

En enklare vardag 

Västerbro är ett nytt bostadsområde i Lund som kommer att ta form de kommande tio åren. Här kommer det att finnas något för alla oavsett du flyttar hit som barnfamilj eller student.

Det kommer byggas flerfamiljshus, studentbostäder och radhus. Från Västerbro tar du dig enkelt till centrala Lund eller Malmö oavsett färdmedel. Här kommer all närservice som behövs för en fungerade vardag att finnas på plats när allt står klart.  

Byggnader återbrukas till nya hus

Vi jobbar kontinuerligt för att minska vårt klimatavtryck. I Västerbro tas ännu ett stort kliv när vi återbrukar både inredning och delar av de byggnader som finns på platsen idag.

De tomställda kontorsbyggnaderna kommer att få nytt liv när de återmonteras i nya hus i andra delar av landet. Därmed minskas vår klimatbelastning redan innan nybyggnationen påbörjats, vilket känns helt rätt för en ny stadsdel som Västerbro.

Här bygger vi enligt Svanen 

Här kommer vi att bygga enligt Svanen. En Svanenmärkt bostad är byggd med höga miljö- och häloskrav på produkt- och materialval, med en låg energianvändning och ett trivsamt inomhusklimat.

Det kommer bli grönskande gårdar som främjar den biologiska mångfalden och med plats för lek, umgänge och vila. Allt med omtanke om människa och miljö.

Projektutvecklare

husfasader med torg och manniskor

Vi utvecklar områden

Genom vårt breda erbjudande kan vi ta ett större grepp i stadsdelsutvecklingen och bygga bostadsområden för de många människorna.