Skeppskajen

En ny stadsdel i Kungsängen, Uppsala

I de gamla industrikvarteren i Kungsängen i Uppsala växer den nya stadsdelen Skeppskajen fram. Tillsammans med Besqab kommer vi att ta ett helhetsgrepp på området och bygga cirka 900 bostäder. Skeppskajen kommer att kännetecknas av sin historiska miljö, de typiska Uppsalagränderna och stråken ner mot Fyrisån. Med sitt härliga solläge, industrikaraktär och närheten till Fyrisån kommer det att bli en unik plats i centrala Uppsala.


Om Skeppskajen i Uppsala

Preliminär byggstart: 2024

Bostadstyp: bostadsrätter

Antal bostäder: 900 varav Ikano Bostad bygger cirka 500

Tidslinjen visar var vi befinner oss just nu:

Plats med historia

Skeppskajen kommer att präglas av sin ursprungliga miljö med dess industrikaraktär, kvarnstrukturen, gränderna och stråken ner mot Fyrisån. I kombination med nya bostadshus och mötesplatser kommer det fem hektar stora industriområdet att bli varierad stadsdel. Några hus kommer att påminna om historien, andra ge känsla av en modern stad i tiden.

Bostäder i Skeppskajen

I Skeppskajen kommer det att finnas något för alla. Här kommer det att finnas bostäder som passar både förstagångsköparen, barnfamiljen och pensionärerna som sålt villan. Husen följer vår designstrategi Keep it simple och utgår från principerna form, funktion, hållbarhet, kvalitet och kostnad. Det kommer att bli en stadsdel där människor bor och möts – på ett torg, på en restaurang, på en utställning eller bara för att njuta av ett stadsliv öppet för alla. Vill du ha mer information, kan du läsa mer här: Skeppskajen.nu

 

 

Ackvisitionschef

husfasader med torg och manniskor

Vi utvecklar områden

Genom vårt breda erbjudande kan vi ta ett större grepp i stadsdelsutvecklingen och bygga bostadsområden för de många människorna.