Elinegård i Malmö

Vid kanten av Limhamns kalkbrott växer Elinegård fram.

Om Elinegård

Här tar vi ett helhetsgrepp på området och bygger både bostadsrätter, radhus och hyresrätter som vi kommer att fortsätta att äga och förvalta. 

Utvecklingen av södra delen av Elinegård är i gång. Etappen som är den andra utav tre etapper kommer att bestå av cirka 800 bostäder och utvecklas efter ett ambitiöst hållbarhetsprogram som följer Citylab Actions process för hållbar stadsutveckling. Det kommer att växa fram ett grönt område med mycket växtlighet för att ta tillvara på Elinegårds rika odlingshistoria.

Byggstart: pågår

Bostadstyp: bostadsrätter, hyresrätter och radhus

Antal bostäder: totalt 2 700

Tidslinjen visar var vi befinner oss just nu:

En ny stadsdel växer fram

Utvecklingen av Elinegård har pågått sedan 2014. Den nya stadsdelen byggs i tre etapper. Ikano Bostad är med och tar ett helhetsgrepp om de två första etapperna medan Malmö stad kommer att utveckla den tredje och sista etappen. Förutom hållbarhetsprogrammet följer utvecklingen av bostäderna och kvarteren vår gröna designstrategi Keep it simple och utgår från principerna form, funktion, hållbarhet, kvalitet och kostnad.

Närservice i mobilitetshuset Kojan

Mittemot Elinelundsskolan kommer mobilitetshuset Kojan att byggas. I mobilitetshuset kommer bland annat större delen av områdets parkeringsplatser att finnas. Här kommer även att finnas bil- och cykelpool, bostäder, gym, restaurang, café och en del olika gemensamma lokaler. 

Social hållbarhet i Elinegård

Elinegård är beläget på en plats med värdefulla kvaliteter som ska kännas när man vistas i området. Målet är att de boende ska känna sig stolta över att bo i Elinegård. Möte mellan människor främjas genom en stadsmiljö som skapar möjligheter och anledningar att vistas där. Utformningen av gemensamma mötesplatser ska locka till att stanna upp, mötas och trivas i vardagen. Det i sin tur ska bidra till välbefinnande och inspirera till gemenskap, lek och lärande oavsett ålder, kön eller bakgrund. Här ska man känna sig hemma i hela bostadsområdet.

Ackvisitions- och Projektutvecklingschef syd/väst

husfasader med torg och manniskor

Vi utvecklar områden

Genom vårt breda erbjudande kan vi ta ett större grepp i stadsdelsutvecklingen och bygga bostadsområden för de många människorna.