Elinegård i Malmö

Vid kanten av Limhamns kalkbrott växer Elinegård fram.

Om Elinegård

Här tar vi ett helhetsgrepp på området och bygger både bostadsrätter, radhus och hyresrätter som vi kommer att fortsätta att äga och förvalta. 

Utvecklingen av södra delen av Elinegård har precis startat. Etappen kommer att bestå av cirka 800 bostäder och utvecklas efter ett ambitiöst hållbarhetsprogram som följer Citylab Actions process för hållbar stadsutveckling. Det kommer att växta fram ett grönt område med mycket växtlighet för att ta tillvara på Elingårds rika odlingshistoria.

Byggstart: pågår

Bostadstyp: bostadsrätter, hyresrätter och radhus

Antal bostäder: totalt 2 600

Tidslinjen visar var vi befinner oss just nu:

Ett helhetsgrepp på Elinegård

Vi har varit med och utvecklat Elinegård sedan 2014, som planeras stå klart 2030. Området utvecklas i tre etapper och här är vi med och tar ett helhetsgrepp i de två första. Bostäderna och bostadsområdet följer vår gröna designstrategi Keep it simple och utgår från principerna form, funktion, hållbarhet, kvalitet och kostnad.

Ett gemensamt mobilitetshus

I området kommer vi att bygga ett mobilitetshus där det kommer att finnas bil- och cykelpool, kommersiella lokaler, återbruksrum och gemensamma lokaler som alla kan nyttja.

Även majoriteten av områdets parkering kommer att vara samlat där – på så vis vill vi att det ska vara enkelt att välja bort bilen. Målet är att Elinegård ska bli ett lugnt och tryggt område där gång- och cykeltrafiken får större utrymme än bilarna.

husfasader med torg och manniskor

Vi utvecklar områden

Genom vårt breda erbjudande kan vi ta ett större grepp i stadsdelsutvecklingen och bygga bostadsområden för de många människorna.