Södra Forsåker

En ny stadsdel i Mölndal

Här äger Ikano Bostad en fastighet i anslutning till det större utvecklingsområdet i Forsåker i nära anslutning till Mölndal Centrum. Från Södra Forsåker kommer det att vara nära till det mesta. Nära till natur-, bad- och friluftsliv vid Stensjön och Gunnebo slott.


Om Södra Forsåker

Preliminär byggstart: 2028

Bostadstyp: bostadsrätter och hyresrätter

Antal bostäder: cirka 700 bostäder

Tidslinjen nedan visar var vi befinner oss just nu:


En enkel vardag i Södra Forsåker

När området står klart kommer här att finnas både bostäder, arbetsplatser och service. Södra Forsåker kommer även ligga nära Mölndals nya järnvägsstation på den planerade järnvägssträckan mellan Göteborg-Borås som även stannar vid Landvetter flygplats. Med bra cykelvägar, utbyggd kollektivtrafik och den nya Forsåkerbron kommer det vara enkelt att välja bort bilen. 

Vi bygger enligt Svanen

Här kommer vi att bygga enligt Svanen. En Svanenmärkt bostad är byggd med höga miljö- och häloskrav på produkt- och materialval, med en låg energianvändning och ett trivsamt inomhusklimat. Det kommer bli grönskande gårdar som främjar den biologiska mångfalden och med plats för lek, umgänge och vila. Allt med omtanke om människa och miljö.

Ackvisitions- och Projektutvecklingschef syd/väst

husfasader med torg och manniskor

Vi utvecklar områden

Genom vårt breda erbjudande kan vi ta ett större grepp i stadsdelsutvecklingen och bygga bostadsområden för de många människorna.