Humlestaden

I sydvästra delen av Högsbo industriområde i Göteborg växer Humlestaden fram.

Ny stadsdel i Högsbo

På Pripps gamla industriområde Högsbo i Göteborg planerar Ikano Bostad och Stena Fastigheter för en helt ny stadsdel – Humlestaden. Det kommer att bli en levande stadsdel med bostäder, handel och utbildning men fokus på trivsel, aktivt liv och gemenskap. I Humlestaden kommer det att finnas hyresrätter, bostadsrätter, radhus, skola, förskolor, vårdcentral, restauranger och givetvis ölbryggeriet. 


Om Humlestaden i Göteborg

Preliminär byggstart: 2027/2028

Bostadstyp: bostads- och hyresrätter, radhus

Antal bostäder: 3 000 varav Ikano Bostad bygger cirka 1 500

Tidslinjen nedan visar var vi befinner oss just nu:

Levande bryggerihistoria

Humlestaden kommer att bli en plats med historia. Området som har anor från vikingatiden var också Pripps hem fram till 2002. Ölbryggeritraditionen i området lever kvar än idag och bryggeriet kommer att finnas kvar när området står klart. Stadsdelens namn är en hyllning till områdets odlingshistoria och bryggeriverksamhet.

Ackvisitions- och Projektutvecklingschef syd/väst

husfasader med torg och manniskor

Vi utvecklar områden

Genom vårt breda erbjudande kan vi ta ett större grepp i stadsdelsutvecklingen och bygga bostadsområden för de många människorna.