Humlestaden

I sydvästra delen av Högsbo industriområde i Göteborg växer Humlestaden fram.

Ny stadsdel i Högsbo

På Pripps gamla industriområde Högsbo i Göteborg planerar Ikano Bostad och Stena Fastigheter för en helt ny stadsdel – Humlestaden. Det kommer att bli en levande stadsdel med bostäder, handel och utbildning men fokus på trivsel, aktivt liv och gemenskap. I Humlestaden kommer det att finnas hyresrätter, bostadsrätter, radhus, skola, förskolor, vårdcentral, restauranger och givetvis ölbryggeriet. 


Om Humlestaden i Göteborg

Preliminär byggstart: 2026

Bostadstyp: bostads- och hyresrätter, radhus

Antal bostäder: 3 000 varav Ikano Bostad bygger cirka 1 500

Tidslinjen nedan visar var vi befinner oss just nu:

Levande bryggerihistoria

Humlestaden kommer att bli en plats med historia. Området som har anor från vikingatiden var också Pripps hem fram till 2002. Ölbryggeritraditionen i området lever kvar än idag och bryggeriet kommer att finnas kvar när området står klart. Stadsdelens namn är en hyllning till områdets odlingshistoria och bryggeriverksamhet.

husfasader med torg och manniskor

Vi utvecklar områden

Genom vårt breda erbjudande kan vi ta ett större grepp i stadsdelsutvecklingen och bygga bostadsområden för de många människorna.