Bellevuegården, Malmö

– nybyggda bostadsrätter och hyresrätter

Unikt samarbete för en hållbar stadsdel

Idag består Bellevuegården i Malmö av drygt 1 000 hyresrätter som ägs och förvaltas av MKB. Tillsammans ska vi nu investera i nyproduktion av bostäder och en upprustning av området.

I Bellevuegården kommer vi att driva arbetet framåt med hållbar stadsdelsutveckling genom ett bredare bostadsutbud och blandade upplåtelseformer.

Om projektet i Bellevuegården

Antal bostäder: cirka 294 bostäder, varav Ikano Bostad planerar bygga 54 stycken
Bostadstyp: flerbostadshus och radhus
Upplåtelseform: hyresrätt och bostadsrätt
Preliminärt färdigställande: 2027/2028 

Tidslinjen visar var vi befinner oss just nu:

Bredare utbud – tryggare stadsdelar

I det här projektet breddar vi bostadsutbudet och möjliggör för fler att hitta sitt hem i Bellevuegården, vilket är en viktig pusselbit i att minska segregationen och att skapa trygga och trivsamma stadsdelar. Ett mål är även att befintliga hyresgäster i området ska kunna göra boendekarriär och flytta in i en nybyggd bostadsrätt. 

Vi planerar att bygga de första bostadsrätterna i Bellevuegården.Totalt handlar det om 14 radhus och cirka 40 lägenheter i flerbostadshus. MKB planerar för att bygga 240 hyreslägenheter där både hyresnivån och klimatpåverkan ska vara lägre än normal nyproduktion.  

Levande miljöer och gemenskap

I dialog med de boende i området vill vi utveckla en sammanhängande utemiljö där de kan mötas och trivas. Här ska finnas allt från gröna, uppväxta gårdar till mer moderna inslag.

På gårdarna planeras det för lekplatser, grillplatser, odlingsmöjligheter, sportplaner och grönskande planteringar som uppmuntrar till möten och gemenskap.

Projektutvecklare

husfasader med torg och manniskor

Vi utvecklar områden

Genom vårt breda erbjudande kan vi ta ett större grepp i stadsdelsutvecklingen och bygga bostadsområden för de många människorna.