Kommande projekt

Vi har flera projekt som är i tidigt skede i planeringen.

Rågsved, Stockholm

I Rågsved i södra Stockholm planerar vi för att bygga 63 nya hyresrätter.

Danderyd, Stockholm

I Danderyd i norra Stockholm planerar vi för byggnationen av nya bostäder, stadsradhus och upprustningen av gårdar och uteplatser.

Lagenhetshus med balkonger

Elinegård, Malmö

Vid kanten av Limhamns kalkbrott i Malmö växer Elinegård fram. Här kommer det att byggas cirka 2 700 bostäder och hela området är planeras stå klart till 2030.

Telestaden, Stockholm

Det som en gång var Televerkets huvudkontor kommer att förvandlas till Farstas nya stadsdel Telestaden, bara 20 minuter från Stockholms innerstad.

Gronska pa innergard bland bostadshus

Humlestaden, Göteborg

Vi utvecklar Humlestaden tillsammans med Stena Fastigheter och kommer att bygga cirka 3 000 bostadsrätter, hyresrätter och lokaler.

Bostadshus framfor vatten

Skeppskajen, Uppsala

Vi samarbetar med Besqab i utvecklingen av Skeppskajen.

Hogt bostadshus

Årstahusen, Stockholm

Som en naturlig fortsättning på Stockholms innerstad växer den nya stadsdelen Årstahusen fram i det gamla industriområdet i Årstaberg.

Oversikt over omrade sankt lars

Sankt Lars, Lund

Här kommer vi att bygga nya bostäder på historisk mark i Sankt Lars, ett helt nytt bostadsområde i Lund.

Oversiktsbild over Forsaker

Forsåker, Mölndal

En helt ny stadsdel i Mölndal söder om Göteborg. Här kommer vi att bygga både bostadsrätter och hyresrätter.

En man och en kvinna grillar på en innegård

Skjutskontoret, Malmö

Utvecklingen av Skjutskontoret är en del av Malmö stads planer att tätare fläta samman södra Kirseberg och Östervärn med Malmös östra och centrala delar.

Västerbro, Lund

Västerbro är Lunds nästa stora utvecklingsområde. Här bygger vi områdets första kvarter som steg för steg kommer att omvandlas till en varierad stadsdel med bostäder, parker, kontor, mobilitetshus, verksamheter och service.

Översiktsbild över hustak i Bellevuegården i Malmö

Bellevuegården, Malmö

I Bellevuegården i Malmö driver vi arbetet framåt med hållbar stadsdelsutveckling genom ett bredare bostadsutbud och blandade upplåtelseformer.