Better Living

Vi utvecklar vi morgondagens bostäder

I det utforskande projektet Better Living utforskade vi tillsammans med IKEA morgondagens bostäder och stadsdelar samt kartlade behov av förändrade heminredningslösningar och tjänster. Tillsammans tittade vi på möjligheterna till att skapa ett mer inkluderande, varierat, hållbart och prisvärt boende. För oss är hemmet inte bara själva bostaden, det är hela stadelen. 

Mål

Målet med Better Living är att skapa bostäder som fler kan ha råd med. För att göra det måste vi utforska hur vi kan göra saker annorlunda. Vi sätter människan i centrum och börjar med livet i hemmet. Utifrån det har vi utformat lägenheten, inredningslösningar, husen och de delade ytorna i bostaden och till sist själva bostadsområdet.

Fem utmaningar

Vi har identifierat fem utmaningar som städerna står inför: fler flyttar dit, tillgången till resurser minskar, ökad fysisk och psykisk ohälsa, höga bostadspriser, segregation och ensamhet. För att möta utmaningarna utforskar och omvärderar vi vad som är privata, delade och offentliga rum och vilka behov vi har.

Lösningar

Under IKEA Democratic Design Days 2019 presenterades en prototyp på en ny typ av lägenhet med faktiska lösningar. Lägenheten består av två privata delar och en gemensam del. Genom smarta skjutdörrar är det enkelt att stänga om sig om man vill vara ifred eller öppna upp om man vill vara social.

Framtidens bostäder

Lösningarna kan vara tekniska som våra FlexRum, där du kan omvanda en etta till en tvåa med hjälp av en flyttbar vägg. De kan också vara helt nya lägenhetstyper och nya metoder för att utveckla bostadsområden.