Omtänk

Vi är inte som andra bostadsföretag. Genom att utmana gamla idéer, ser vi till hela livet i, mellan och runt husen. Tillsammans med människorna som bor där, vill vi utveckla våra bostadsområden. Vi på Ikano Bostad tänker utanför väggarna och tänker om.

Dela med dig!

Jag vill att hållbarhet ska vara så naturligt att vi inte ens behöver prata om det. Det är en självklar del av hur vi jobbar, hur vi gör affärer och hur vi förvaltar våra bostäder och vårt arv.
Robert Jaaniste, Vd, Ikano Bostad

Hållbarhet i fokus

För oss på Ikano Bostad står hållbarheten alltid i centrum. Vi vill skapa bostadsområden som inte bara är miljömässigt och ekonomiskt hållbara, utan också trygga och trivsamma. Och alltid i nära dialog med våra kunder.