Vårdfastigheter

Vi utvecklar, äger och förvaltar moderna och behovsanpassade vårdfastigheter.

Vårdboenden och seniorbostäder 

Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi bättre boendemiljöer för de som kommit lite längre i livet. För oss är det viktigt att seniorbostäderna och vårdfastigheterna blir en del av stadsmiljön. Det ska vara enkelt för nära och kära att träffas och vara enkelt för vårdpersonalen att ta sig till arbetet.  

Vårdboenden 

Vi skapar trygga och funktionella vårdfastigheter med vårdtagaren i centrum och som bidrar till ett värdigt åldrande. Vi driver inga egna boenden utan samarbetar med operatörer som hyr av oss. Det är viktigt för oss att vi delar samma värderingar för att kunna erbjuda en helhet. Tillsammans förbättrar vi svenska vårdboenden.  

Seniorbostäder

Trygga bostadskvarter med prisvärda seniorbostäder för den som är 65 år eller äldre. Våra seniorbostäder har större tillgänglighet och är anpassade för åldrandet med tillgång till service och stöd i vardagen i form av sjuksköterska och hemtjänst. På plats i huset finns en värd som stöttar och håller i husets gemensamma aktiviteter. 

Miljöcertifieringar

Vi ställer höga krav när vi bygger och vi miljöcertifierar enligt våra vårdfastigheter enligt minst Miljöbyggnad Silver för att säkerställa ett tryggt och trivsamt boende.   

Våra vårdboenden

Stockholm

Område: Stora Sköndal
Operatör: Stiftelsen Stora Sköndal
Antal lägenheter: 74 st  

Område: Täby
Operatör: Ambea
Antal lägenheter: 80 st


Uppsala

Område: Gottsunda
Operatör: Frösunda Omsorg AB
Antal lägenheter: 72 st  

Område: Sala Backe
Operatör: Aleris AB
Antal lägenheter: 83 st


Haninge

Område: Hanveden
Operatör: Frösunda Omsorg AB
Antal lägenheter: 54 st  


Åkersberga

Område: Norrgårdshöjden
Operatör: Humana
Antal lägenheter: 54 st  

Vi söker mark

Vill du sälja mark?

Vi letar ständigt efter nya områden att bygga och förvalta bostäder på.

Kontakta oss