Vårt erbjudande

Vi äger och förvaltar vårdboenden och hyresrätter och bygger nya bostäder.

Ett flerfamiljshus med balkonger

Nya bostäder

Våra bostäder är genomtänkta med kvadratsmarta planlösningar för att få ut det mesta av varje kvadratmeter oavsett om det är en hyresrätt eller bostadsrätt.

Fastighetsägare

Vi äger och förvaltar hyresrätter i sammanhängande bostadsområden runt om i Sverige.

Vårdboenden

Vi utvecklar, äger och förvaltar trygga, moderna och behovsanpassade fastigheter för vårdboende.