Vårt erbjudande

Vi har ett brett erbjudande och utvecklar både bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter. Vi ställer höga krav på kvalitet och gestaltning till ett rimligt pris samtidigt som bostäderna ska vara kostnadseffektiva att bygga och förvalta.

nyproducerat lägenhetshus

Nybyggda bostäder

Vi bygger lägenheter och radhus samtidigt som vi utvecklar bostadsområden. Här kan du läsa mer om hur vi tänker när vi bygger.

Fastighetsägare

Vi äger och förvaltar hyresrätter i sammanhängande bostadsområden runt om i Sverige.

Vårdfastigheter

Vi utvecklar, äger och förvaltar behovsanpassade vårdfastigheter.