Vårt erbjudande

Vi äger och förvaltar vårdboenden och hyresrätter och bygger nya bostäder.

Bostäder och bostadsområden för fler

Vi vill att fler ska kunna bo bra genom hela livet. Vårt breda erbjudande av bostäder och långa erfarenhet gör att vi kan ta ansvar för både helheten och mindre bostadsprojekt.

Ett flerfamiljshus med balkonger

Nya bostäder

Våra bostäder är genomtänkta med kvadratsmarta planlösningar för att få ut det mesta av varje kvadratmeter oavsett om det är en hyresrätt eller bostadsrätt.

Läs mer om bostäder

Fastighetsägare

Vi äger och förvaltar hyresrätter i sammanhängande bostadsområden runt om i Sverige.

Se våra fastigheter

Vårdboenden

Vi utvecklar, äger och förvaltar trygga, moderna och behovsanpassade fastigheter för vårdboende.

Läs mer vårdboenden