Stadsdelsutveckling

Som bostadsutvecklare och fastighetsägare tar vi ett helhetsgrepp och skapar hållbara stadsdelar och kvarter.

Så arbetar vi för att utveckla hållbara stadsdelar 

Vi vill skapa hållbara stadsdelar och bostadsområden där det är grönt, lummigt och där de boende trivs och känner sig trygga. Men varje stadsdel är unik – så för att säkerställa att vi utvecklar hållbara stadsdelar arbetar vi efter en metodik.  

Våra tio fokusområden

Metodiken fokuserar på tio områden som ser till att vi utvecklar miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsdelar och kvarter på ett strukturerat sätt och att vi bidrar till målen i Agenda 2030. 

Alt-text

Erfarenhet och forskning

Fokusområdena baseras på vår långa erfarenhet i branschen, arkitekten Jan Gehls forskning och principer för arkitektur och stadsplanering, resultatet från innovationsarbetet Better Living tillsammans med IKEA och arbetet med Citylab i Elinegård i Malmö.

Flygfoto över kommande bostäder och Öresundsbron

Elinegård – en ny stadsdel

Sedan 2014 har vi varit med och utvecklat stadsdelen Elinegård i Malmö. Här tar vi ett helhetsgrepp på området och bygger bostadsrätter, radhus och hyresrätter.