Stadsdelsutveckling

Som bostadsutvecklare och fastighetsägare tar vi ett helhetsgrepp och skapar hållbara stadsdelar.

Vår metodik för hållbar stadsdelsutveckling

Vi vill skapa hållbara stadsdelar och bostadsområden. Där de som bor kan trivas och känna sig trygga, där det är grönt och lummigt. Men varje stadsdel är unik – så för att säkerställa att vi utvecklar hållbara stadsdelar har vi tagit fram en metodik. 

Tio fokusområden

Metodiken har tio fokusområden som ser till att vi utvecklar stadsdelar utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet på ett strukturerat sätt och att vi bidrar till målen i Agenda 2030.

Våra fokusområden:

  • Trygga och trivsamma stadsdelar
  • Gemenskap och välmående
  • Lokalt engagemang och identitet
  • Ekosystemtjänster
  • Mobilitetslösningar
  • Vår klimatfärdplan
  • Miljöcertifiering
  • Brett erbjudande av bostäder och upplåtelseformer
  • Delningsekonomi
  • Närservice och tjänster
Alt-text

Erfarenhet och forskning

Fokusområdena baseras på vår långa erfarenhet i branschen, arkitekten Jan Gehls forskning och principer för arkitektur och stadsplanering, resultatet från innovationsarbetet Better Living tillsammans med IKEA och arbetet med Citylab i Elinegård i Malmö.

Flygfoto över kommande bostäder och Öresundsbron

Elinegård – en ny stadsdel

Sedan 2014 har vi varit med och utvecklat stadsdelen Elinegård i Malmö. Här tar vi ett helhetsgrepp på området och bygger bostadsrätter, radhus och hyresrätter.