Våra initiativ

Våra initiativ

Socialt engagemang

Ikano Akademin

Vårt initiativ i Stockholm och Västerås för att ge unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden verktygen att ta ansvar för sin framtid.

Läxhjälp

Stiftelsen Läxhjälpen i Stockholm, Västerås och Ikano Bostad har samarbetat sedan 2015 för att få fler elever att uppnå gymnasiebehörighet i Hagsätra i Stockholm och Västerås. 

Gemenskap i utvecklingen av nya bostadsområden

Vi undersöker hur vi kan arbeta med social hållbarhet i utvecklingen av nya bostadsområden. I Danmark arbetar vi efter Nærvær-konceptet och i Sverige arbetar vi antingen med egna sociala initiativ eller samarbetar med sociala innovatörer på plats.

Trygghet och lokal närvaro

Vi har ett aktivt trygghetsarbete med bland annat trygghetsvandringar och samverkan mellan lokala fastighetsföreningar. Arbetet ger goda resultat och bidrar till ökad trygghet och trivsel, något som inte minst syns i våra Nöjd-Kund-undersökningar.

Ungas väg ut i arbete eller studier

Ett samarbete mellan Rädda Barnen, Malmö stad, Ingka, Inter IKEA, Ikano och Erikshjälpen. Samarbetet har vår Ikano Akademi som inspiration.

Joannahuset i Köpenhamn

Vi stöttar Joannahuset ekonomiskt. Joannahuset är det första kris- och stödcentrumet för barn i Danmark där det är möjligt att söka akuthjälp, vägledning och tillfälligt skydd och vänder sig till barn från missbrukshem.

Hentverkarna

2017 var bara 1 % av Sveriges byggnadsarbetare kvinnor. Det tyckte vi på Ikano Bostad var för lite. Samtidigt fanns det en bild av att snickaryrket inte var för alla och att kvinnor inte ville bli snickare. Därför startade vi Hentverkarna.

Social day

En dag om året har alla medarbetare möjlighet att arbeta ideellt under en betald arbetsdag. Syftet är att bidra till lokalsamhället och göra en insats för både medarbetare och samhälle.