Socialt hållbarhetsarbete

Vårt sociala hållbarhetsarbete är en viktig del av vår dagliga verksamhet.

Så arbetar vi med social hållbarhet

Vi vill bidra till en god samhällsutveckling, därför är vårt sociala hållbarhetsarbete en viktig del av vilka vi är. Genom att erbjuda förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och fritid skapar vi inkluderande bostadsområden där de boende känner gemenskap, delaktighet och engagemang.  

Vår metod för socialt hållbarhetsarbete 

Vi utgår från de lokala förutsättningarna och vi samarbetar med lokalt näringsliv, kommunen och lokala föreningar. Vi har en lokal närvaro och stort engagemang på plats. På det sättet når vi långsiktigt ut till fler, ökar chanserna att fler känner sig inkluderade i samhället och skapar trygga och trivsamma bostadsområden.

 

Våra initiativ

Vårt sociala hållbarhetsarbete är en viktig del av vår dagliga verksamhet. Läs mer om våra olika initiativ här!