Svanenmärkta bostäder

En Svanenmärkt bostad är byggd med omtanke om människa och miljö.

På Ikano Bostad har vi arbetat länge med miljöfrågor för att skapa möjligheter för en bättre vardag för våra kunder. Sedan 2020 miljöcertifieras alla våra nya bostäder. Nya bostadsrätts- och hyresrättsprojekt certifieras oftast enligt Svanen. Svanen har funnits sedan 1989 och är en nordisk miljömärkning för både varor och tjänster. En Svanenmärkt bostad är byggd efter höga miljö- och hälsokrav på produkt- och miljöval, har en låg energianvändning och ett trivsamt inomhusklimat. Bra för både plånboken och miljön.

Idag erbjuder flera banker så kallade gröna bolån om man köper en Svanenmärkt bostad. Det innebär att du kan få rabatt på räntan på ditt bostadslån. För att få ett grönt bolån behöver banken se ett intyg på att huset är Svanenmärkt. Intyget delas ut när hela bostadsprojektet är besiktigat och klart.

Energisnåla lösningar

Bostaden är inredd med energisnåla lösningar som till exempel energieffektiva vitvaror, kranar och duschar.

Energieffektiva bostäder

Huset är byggt med minst 10 procent lägre energiförbrukning än kraven för nybyggda hus. Huset är bland annat byggt med extra bra isolering, rörelsestyrd belysning i trapphuset och med en drifts- och underhållsplan för att huset ska fortsätta vara energisnålt och ha en god inomhusmiljö under lång tid.

Höga miljö- och hälsokrav

Alla produkter och material som används är noga kontrollerade för att leva upp till höga miljö- och hälsokrav. Det innebär till exempel att färger och byggprodukter inte får innehålla farliga ämnen eller tungmetaller och att allt trä ska komma från hållbara skogsbruk.

Återvinn enkelt

Det är enkelt att återvinna och källsortera. I en Svanenmärkt bostad finns det minst fyra olika sorteringskärl för sopsortering inne i bostaden och minst sex sorteringskärl i miljörummet.

Svanen-loggan med licensnummer

Externt granskat

Vårt grundlicensnummer är 3089 0127. Bostaden är granskad av Miljömärkning Sverige som ansvarar för Svanen.