Agenda 2030

Så bidrar vi till de globala utvecklingsmålen

Vi vill bidra till utvecklingen av ett långsiktigt, hållbart samhälle. Genom att utgå från vår affär har vi identifierat sju globala utvecklingsmål i Agenda 2030 där vi fokuserar våra insatser för att göra störst skillnad. Läs mer om vad vi gör kopplat till målen nedan. 

Mål 3

Alla har rätt till god hälsa och välbefinnande. I utvecklingen av bostäder och bostadsområden finns det mycket vi kan göra för att bidra till mål 3. Därför arbetar vi efter vår Metodik för hållbar stadsdelsutveckling som omfattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt säkerställer att vi bidrar till de globala utvecklingsmålen.

Mål 11

Vi äger, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder i storstadsregionerna för de många människorna. Det ställer krav på att tänka på helheten och se till vilka behov som finns både idag och i morgon.

Mål 5

Ett aktivt mångfalds- och likabehandlingsarbete är en viktig nyckel för framgång. Det handlar inte bara om att bredda vår rekryteringsbas utan också att ta vara på olika synsätt och erfarenheter. Det bidrar till ökad kompetens, kreativitet, lönsamhet och tillväxt.

Mål 10

Genom vårt breda erbjudande kan vi erbjuda bostäder för fler. Vi bygger i kollektivtrafiknära områden och säkerställer att vi utvecklar bostadsområden med till exempel närservice och mötesplatser för olika åldrar och förutsättningar med hjälp av vår metodik för hållbar stadsdelsutveckling.

Mål 8

Hållbarhetsaspekter integreras i alla delar av vår verksamhet för att säkerställa att vi fortsätter vara ett långsiktigt och konkurrenskraftigt bolag. Vi ställer miljömässiga, sociala och ekonomiska krav på våra leverantörer och underentreprenörer för att säkerställa en schysst och hållbar leverantörskedja.

Mål 13

För att bidra till Parisavtalet och 1,5-gradersmålet har vi satt som mål att ställa om till en klimatneutralverksamhet till år 2030. Alla nyproduktionsprojekt tar fram klimatberäkningar och identifierar åtgärder för minskad klimatpåverkan som följs upp genom hela projektet.

Mål 15

Med vår gröna designstrategi säkerställer vi att vi utgår från platsens förutsättningar och identifierar ekosystemtjänster att främja och stärka i utformning och gestaltningen.