Hållbarhet är en självklarhet

För oss på Ikano Bostad står hållbarheten alltid i centrum. Vi vill skapa bostadsområden som inte bara är miljömässigt och ekonomiskt hållbara, utan också trygga och trivsamma. Och alltid i nära dialog med våra kunder.

Som fastighetsbolag har vi en viktig roll att spela i ett hållbart samhälle. Genom att bygga kvadratsmarta hyresrätter och bostadsrätter bidrar vi till blandade bostadsområden där många har råd att bo. Genom att ställa tuffa miljökrav och arbeta systematiskt tar vi ansvar och skapar långsiktig hållbarhet. Och genom att ta socialt ansvar arbetar vi för ökad integration och trygghet för våra boende. Bara då kan vi leva upp till vårt kundlöfte: På schyssta villkor.

 Ladda ner vår hållbarhetsredovisning

Kundnöjdhet

Vi vill veta vad våra kunder tycker. Och strävar alltid efter att bli bättre i andras ögon. Men vi ser också våra kunder som en viktig samarbetspartner i utvecklingsprojekt och produkttester.

Socialt ansvar

Som bostadsföretag har vi en viktig roll att fylla i samhället. Vi vill vara en god samhällsmedborgare som bidrar till rättvisa, integration och allas lika möjligheter till ett gott liv.

Trygga bostadsområden

Trivsel och trygghet ska vara självklart för våra kunder. Genom en aktiv förvaltning av våra bostadsområden vill vi verka för en trygg och säker boendemiljö för alla.

Hållbart byggande

Miljömedvetenhet och energisparande är en naturlig del av vår verksamhet. Vi vill också underlätta för våra kunder att själva leva hållbart med smarta lösningar och yteffektiva bostäder.

Jag vill att hållbarhet ska vara så naturligt att vi inte ens behöver prata om det. Det är en självklar del av hur vi jobbar, hur vi gör affärer och hur vi förvaltar våra bostäder och vårt arv.
Robert Jaaniste, Vd, Ikano Bostad

Våra visionära hållbarhetsmål

 • Inget utanförskap
 • Mest prisvärda
 • Fossilfri verksamhet
 • Inga farliga ämnen

Med kundnöjdhet i fokus

Att se till att våra kunder är nöjda har högsta prioritet för oss. Genom våra kundundersökningar får vi reda på vad vi gör bra, men också vad vi behöver bli bättre på. Men vi stannar inte där. I vårt innovationsprogram BoLabb skapar vi framtidens boende i nära samarbete med våra kunder.

Likt många andra fastighetsbolag mäter vi NKI (Nöjd-kund-index) för att ta reda på hur nöjda våra kunder är med oss och våra bostäder. Alla som skaffar bostadsrätt hos oss får möjlighet att svara på NKI-enkäten två månader efter inflytt. Även hos våra hyresgäster genomför vi årliga kundundersökningar. Vi gör också hembesök hos kunder i alla våra bostadsrättsprojekt. Det ger oss en djupare förståelse för hur livet faktiskt fungerar i en Ikanobostad.

Mot framtiden – tillsammans med våra kunder

BoLabb är vårt innovationsprogram för framtidens boende. Syftet är att ge oss på Ikano Bostad en ökad förståelse för människors behov och hitta konkreta lösningar som underlättar vardagen. Även här har våra kunder en mycket viktig roll att spela. Ett exempel är en specialutrustad testlägenhet där några av våra kunder fick provbo och testa nya flexibla boendelösningar.

Läs mer om vårt innovationsprogram BoLabb

Socialt ansvar

Som bostadsföretag har vi en stor ekonomisk påverkan på det lokala samhället där vi bygger, äger och förvaltar fastigheter. Vi vill bidra till att förebygga arbetslöshet, kriminalitet och socialt utanförskap i våra bostadsområden. Och vi samarbetar gärna med andra aktörer i arbetet med socialt ansvarstagande – för individer och samhället.

Vårt ansvar sträcker sig långt bortom enskilda bostäder. En viktig del av vårt arbete är att skapa levande områden med både hyresrätter och bostadsrätter – och att bygga kvadratsmarta bostäder som många har råd med. Vi vill också minska den sociala utsattheten där vi verkar, bland annat genom att erbjuda sommarjobb och genom att starta sociala initiativ i våra områden.

Samhällsprojekt och partners

Tillsammans med andra blir vi starkare. Vi samarbetar med organisationer, kommuner och andra fastighetsägare för att nå ut och påverka samhällsutvecklingen. Ett exempel är att vi tillsammans med Ikano Bank inlett ett samarbete med Rädda Barnen. I projektet På Lika Villkor arbetar vi för att minska diskrimineringen av barn i utsatta områden och motverka barnfattigdom.

Läs mer

 • Värdens fritids

  Vi letar aktivt efter eldsjälar som bor i våra områden och vill samarbeta för att göra bostadsområdet ännu bättre. Ett exempel på ett lyckat samarbete är när Ronja Viljevac, en av Ikano Bostads hyresgäster, såg en stor tom lokal och kom med ett förslag på vad vi kunde göra med den. Vi lyssnade och resultatet blev – en fritidsgård.

  Fritidsgården i Rågsved i södra Stockholm är en samlingsplats för alla våra hyresgäster i området och framförallt deras barn. Lokalen används flitigt och är mycket uppskattad av de boende. Efter skolan kommer barn i åldern 8–15 hit för att spela biljard eller grilla, prata med personalen och få hjälp med läxorna. Ronja driver fritidsverksamheten med stort engagemang. Hon menar att det viktigaste som hänt sedan den öppnade är att gårdarna har förts samman. Sedan 2013 är Ronja projektanställd av Ikano Bostad.

  – Barnen får lära sig att det här är deras område och då tar de hand om det, säger hon. Förut var rabatterna tomma men nu vattnar vi, planterar blommor och sår frön.

  På samma sätt som vi underhåller våra hyresfastigheter, tar vi ansvar för området runtomkring.

  Anders Wahlqvist, Projektledare Socialt Ansvarstagande, om fritidsgården:

  – Det märks att det är glädje i lokalen när man kommer dit. Och vi har dessutom märkt en stor skillnad i området. Det är mindre klotter och förstörelse och de boende trivs bättre. Resultatet är så bra att vi 2013 öppnade ännu en fritidsgård i närliggande Hagsätra.

  Daniel, 10 år, om vad som är bäst med fritidsgården:

  – Jag vet inte hur jag ska förklara det, men man får en känsla – att det här är lycka, det här är något man kommer att komma ihåg.

 • Ikano Bostad och Rädda Barnen – ett samarbete på lika villkor

  En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är att utgå från kraften hos de boende och göra det möjligt för människor att själva förändra sin situation och sina livsvillkor. Det gör Rädda Barnen till en perfekt samarbetspartner för oss.

  Under 2015 har vi inlett ett samarbete med Rädda Barnen i samverkansprojektet På Lika Villkor. Enligt Rädda Barnen lever cirka 230 000 av Sveriges barn (12 procent) i fattigdom. Barn vars familjers inkomster inte täcker de nödvändiga kostnaderna. Med På Lika Villkor vill Rädda Barnen bekämpa barnfattigdomen, i samarbete med myndigheter, civilsamhället, medborgare och näringslivet.

  Minska diskriminering och öka inflytande

  Rädda Barnens mål med På Lika Villkor är att minska diskrimineringen av barn i utsatta områden samt att öka deras inflytande och möjligheter att styra sin egen framtid. Projektet har redan fått en rad positiva konsekvenser:

  • Fler barn och föräldrar har kunskap om sina rättigheter
  • Fler barn och föräldrar upplever att de har möjlighet att påverka sina livsvillkor
  • Fler barn och föräldrar upplever att de har ett reellt inflytande över samhällsutvecklingen i deras område
  • Fler barn och föräldrar har tillgång till och förtroende för samhällsservice
  • Fler etablerade lokala arbetsgrupper, lokalföreningar och lokala verksamheter har skapats
  • Fler barn och unga avslutar grundskola och gymnasium med fullständiga betyg
  • Fler unga har förbättrade förutsättningar till arbete, yrkeshögskola och högre utbildning
  • Färre barn lever i barnfattigdom
 • Utökat samarbete med Läxhjälpen

  År 2016 utökade Ikano Bostad sitt samarbete med Läxhjälpen och vi är nu en av stiftelsens huvudpartner. På Hagsätraskolan i Stockholm, Nybyggeskolan i Västerås och Kirsebergsskolan i Malmö ges nu 100 högstadieelever möjlighet till läxhjälp.

  Målet är att eleverna ska klara skolan, höja sina betyg och öka sina möjligheter för framtiden. Konkret handlar läxhjälpen om att elever i socioekonomiskt utsatta områden får studiehjälp av arvoderade högskolestudenter. Eleverna och läxhjälparna träffas sex timmar i veckan och följs åt under ett till två läsår.

  – Läxhjälpen gör en fantastisk insats! Samarbetet är en investering i framtiden – helt i linje med vårt hållbarhetsmål om noll procents utanförskap. Alla vinner på det här! Barn och ungdomar får en bättre chans i livet och risken minskar att de hamnar i utanförskap. Läxhjälparna får ett meningsfullt extrajobb och i våra bostadsområden ökar tryggheten. Samhällsekonomisk är det här också en stor vinst, en person som hamnar i utanförskap kostar samhället i snitt 12 miljoner kronor, säger Anders "Walle" Wahlqvist, Projektledare Social Hållbarhet på Ikano Bostad.

  Idag finns det skolor i Sverige där endast 3 av 10 elever kommer vidare från grundskolan till gymnasiet. Av de elever som deltog i Läxhjälpsprogrammet under förra läsåret nådde 87 procent gymnasiebehörighet, 92 procent höjde sitt självförtroende och 93 procent fick ökad lust att studera vidare.

  – Jag är stolt och oerhört glad över att Ikano Bostad, efter ett års samarbete med oss i ett av sina bostadsområden, är så nöjda att de har valt att öka sin satsning på Läxhjälpen, och dessutom långsiktigt. Behovet av stöd till barn och unga när det gäller såväl utbildning som psykisk hälsa är större än någonsin. Tack vare Ikano Bostad har vi nu kunnat etablera Läxhjälpsprogrammet i fler skolor och hjälpa 100 barn med svaga betyg att klara skolan, stärka tron på sig själva och öka sina framtidsmöjligheter, säger Maria Arneng, Verksamhetschef på Läxhjälpen.

 • Några andra exempel på våra projekt och samarbeten

  • Värdens fritids i Rågsved och Hagsätra
  • Projektanställning av ungdomar
  • Medlem av Föreningen Fastighetsägare BID i Sofielund.
  • Bidrag till Hagsätra fritidsgård
  • Sponsring av spontanfotboll i Rågsved
  • Sponsring Trafikkalendern
  • Social förtur till bl a försökslägenheter och träningslägenheter
  • Tilldelning av lägenheter till Musketörerna och Livslust i Västerås
  • Betald "Social day" för alla anställda

Trygga bostadsområden

En trygg och säker boendemiljö är viktig för våra kunder. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för våra boende att känna sig trygga, inte bara i hemmet utan i hela bostadsområdet. Öppna områden med liv och rörelse stora delar av dygnet, grannsamverkan och en genomtänkt utemiljö är några sätt.

Trygghet och trivsel för våra boende är självklara mål när vi bygger nya bostadsområden. Det kan handla om att planera verksamhet i lokaler på bottenplan som skapar mötesplatser och liv vid olika tidpunkter på dygnet eller att ge fri sikt mot gårdar och parkeringsplatser. Trygghet handlar också om att lära känna sina grannar. Gemensam odling, loppis och grannpicknick är några exempel på genomförda aktiviteter i våra områden.

Läs mer

 • Knytis gav trivsel och trygghet i Rågsved

  På Ikano Bostad vill vi alltid utgå ifrån människors behov när vi utvecklar våra bostadsområden. Under 2015 försökte vi tillsammans med våra hyresgäster i Rågsved ta reda på vad som skapar ett bra bostadsområde. En sak vi lärde oss var att många ville lära känna sina grannar.

  Tillsammans tog vi fram förslag på olika aktiviteter som vi sedan provade i området. Vi märkte att det fanns ett intresse för mat och anordnade därför ett multikulti-knytis. Ikano Bostad stod som organisatör och picknicken samlade grannar från olika kulturer till en gemensam heldag. Förutom maten som vi bjöd på, bidrog även de boende med maträtter från inte mindre än sju olika länder.

  – Otrygghet har ofta sin rot i ett obehag inför det som känns främmande. Genom att skapa förutsättningar för människor att mötas och lära känna varandra ville vi motverka rädsla och motsättningar, berättar Lotta Sjödin, utvecklingsledare på Ikano Bostad.

  Trädgårdsgrupp och loppis

  Dagen blev mycket lyckad och initiativet drivs nu vidare som ett återkommande projekt av ett antal eldsjälar i Rågsved. Utöver picknicken bildade grannarna på eget initiativ en trädgårdsgrupp för att skapa en trevligare miljö på gården. Vi provade även andra aktiviteter tillsammans med de boende, som till exempel odling och loppis. Vi märkte att både tryggheten och trivseln i området kan öka när grannarna lär känna varandra.

  Projektet har varit en bidragande faktor till att NKI (Nöjd Kund Index) för gården i Rågsved har ökat med sex enheter. Det finns nu planer på att utöka konceptet för fler områden och att även ta med sig konceptet till nybyggnation.

 • Hos oss finns Huskurage

  Huskurage är en grannsamverkan för trygga hem. Det innebär att vi har som policy att visa både offer och förövare att vi som medmänniskor agerar när någon annan utsätts för våld.

  – Tanken är att man ska bry sig om varandra. Ofta vet man att det pågår något hos grannarna men man kanske inte gör något, säger Christian Mariager, fastighetschef på Ikano Bostad. Om vi kan hjälpa en enda person så är det fantastiskt.

  Förhoppningsvis kan Huskurages policy leda till en ännu bättre grannsamverkan i våra bostadsområden.

  Så gör du

  1. Ring på hos grannen för att höra efter hur allt står till.
  2. Om du inte vågar gå själv, ta hjälp av en annan granne eller av hyresvärden.
  3. Ring 112 och kalla på polis. Kontakta alltid polisen direkt vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

  Vid misstanke om att det finns barn i huset som far illa ber vi dig göra en orosanmälan till socialtjänsten.

  Vi vill att ditt hus ska vara ett hus fritt från våld och där vi hjälper våra grannar. 

  Huskurage räddar liv

Hållbart byggande

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering till rivning. Därför är det viktigt att vi tar vårt ansvar och alltid tänka långsiktigt. Vi arbetar för att minska energianvändning och negativa effekter av farliga material och kemikalier. Vi vill också bidra till ett effektivt resursutnyttjande genom kvadratsmarta bostäder som många har råd med.

En fossilfri och giftfri verksamhet är en viktig del av våra visionära hållbarhetsmål. Vi sätter tuffa energi- och miljömål och gör vårt yttersta för att uppnå dem. Vi gör energikartläggningar av våra fastigheter och genomför energibesparande åtgärder, som moderna styrsystem och miljösmart uppvärmning. I vår nyproduktion följer vi alltid kraven för betyget Miljöbyggnad Silver för att skapa miljömässigt hållbara fastigheter.

Hjälp till hållbart boende

Förutom att bygga hållbart arbetar vi för att ge våra kunder möjlighet att själva leva på ett hållbart sätt. Det kan handla om energikampanjer i våra tvättstugor till odlingslådor och cykelpooler. Vi strävar också efter att hela tiden utveckla lösningar som är yteffektiva och minskar energianvändningen per person.

Läs mer

 • Grönska och gemenskap i kvarteret Parken i Malmö

  Fri tillgång till lådcykelpool och odlingslådor till alla boende – kvarteret Parken i Västra Hamnen kommer att ge Malmöbor möjligheten att bo hållbart på riktigt. Här finns alla hållbarhetens delar med: ekonomi, miljö och social gemenskap.

  Ett av de tydligaste exemplen på vår ambition att bygga hållbart är kvarteret Parken i Malmö. Förutom att själva byggprocessen sker på ett hållbart sätt kommer de boende i kvarteret att få tillgång till odlingslådor, lådcykelpool, cykelverkstad, bilpool och mycket grönska.

  – Här gör vi något som verkligen får betydelse för de boende, säger Christian Dahlman, bostadsutvecklingschef på Ikano Bostad.

  Ett steg längre i energieffektivitet

  Husen i kvarteret Parken har tuffare energikrav än vad lagstiftningen kräver. Att vi lyckats uppnå en så pass stor energieffektivitet beror på en rad viktiga åtgärder som vidtogs vid byggnationen:

  • FTX-ventilation
  • Fönster med god energiprestanda
  • God isolering i ytterväggar och tak
  • Tät konstruktion
  • Solfångaranläggning på tak

  Hållbar områdesplanering

  I bostadsområdet finns en variation av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och lokaler för olika verksamheter. Detta ger förutsättningar för stor mångfald i området. Vi har lagt stort fokus på att skapa förutsättningar för miljömässig hållbarhet i hela närområdet, bland annat genom att anlägga värdefulla biotoper på gården. Där finns också gemensamma odlingsmöjligheter, som utöver de rent miljömässiga fördelarna skapar en plats för de boende att umgås och lära känna varandra. Något som i sin tur bidrar till ett tryggare närområde.

Våra värderingar

Värderingarna hjälper oss att följa vårt övergripande löfte: på schyssta villkor.

Hitta ditt nya jobb

Tillsammans med oss får du vara med och utveckla staden samtidigt som du bygger din karriär.

BoLabb

I innovationsprogrammet BoLabb utreder vi framtidens boende. Med hjälp av forskning och intervjuer försöker vi hitta nyckeln till framtidens bostäder.