Hållbarhet

Så tar vi ansvar för vår påverkan på människa och planet för att bli ett mer hållbart och konkurrenskraftigt företag.

Vårt hållbarhetsarbete 

Att arbeta med hållbarhet och på schyssta villkor är en del av vårt dna. Det handlar om att ta långsiktiga beslut, ta ansvar för att minska vår negativa påverkan och bidra positivt där vi kan samtidigt som vi bidrar till Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen.  

"Hållbarhet är en resa. Vi kan inte vänta på en stor lösning, utan vi måste ta många små, beslutsamma steg" - Peter, Jonas och Mathias Kamprad, ägare av Ikano Group

Hållbarhetsredovisning 2022

Här kan du läsa mer om vår verksamhet och hur vi arbetar för att bli ett mer hållbart företag som tar ansvar för vår påverkan på människan och planeten. 

Läs vår hållbarhetsredovisningen här.

Vårt hållbarhetsåtagande

Tillsammans sätter vi hållbarhet i centrum för allt vi gör för att möjliggöra långsiktigt goda affärer och bidra till en bättre framtid för de många människorna. 

En innergård där folk grillar och barn leker

Miljö- och klimatarbete

Att minska vår miljö- och klimatpåverkan genom hela värdekedjan är en av våra viktigaste frågor framåt. Målet är att verksamheten ska vara klimatneutral till 2030.

Socialt hållbarhetsarbete

Vi vill bidra till en god samhällsutveckling och skapa förutsättningar för inkluderande bostadsområden.

Inköp och etik

Som aktör i bygg- och fastighetsbranschen har vi ett stort ansvar att säkerställa att våra inköp sker på schyssta villkor.

Så bidrar vi till Agenda 2030

Genom att utgå från vår affär har vi identifierat sju globala utvecklingsmål i Agenda 2030 där kan göra störst skillnad och fokuserar våra insatser.

Vår hållbarhetsrapportering

Vi rapporterar med referens till GRI Standards och Ikano Groups koncerngemensamma hållbarhetsstrategi med områdena hälsosam och hållbar vardag, cirkulär och klimatneutral samt schysst och inkluderande.