Byggreglers inverkan

Här visar vi hur bostaden förändras i 8 steg baserat på några av dagens byggregler.


1. Kapphylla

Krav byggregler

 • Krav på kapphylla med fritt mått 1700 mm framför.


Så påverkas våra bostäder

 • Kapphylla monteras inte men måste redovisas i bygglovsansökan.

 • Mer yta måste läggas i hallen trots att kunderna prioriterar yta i sov- och vardagsrum.

 • Hela lägenheten måste göras 2 kvm större.


Frågor

 • Är det rimligt att ytan i lägenheten måste omfördelas och/eller lägenheten göras större för en kapphylla som aldrig monteras i lägenheten?

 • Finns det andra mer effektiva sätt att uppfylla eftersträvad funktion?


2. Passager

Krav byggregler

 • Krav på utrymme framför standarddörr vid passager


Så påverkas våra bostäder

 • Mer yta måste läggas i hall/passagen trots att kunderna prioriterar yta i sov- /vardagsrum

 • Hela lägenheten måste göras 2 kvm större


Frågor

 • Är det rimligt att ytan i lägenheten måste omfördelas och/eller lägenheten göras större?

 • Finns det andra mer effektiva sätt att uppfylla eftersträvad funktion, exempelvis bredare innerdörrar?

 

 

3. Badrum

Krav byggregler

 • Krav på åtkomst tvättmaskin och torktumlare (TM/TT)


Så påverkas våra bostäder

 • Tvättmaskin och torktumlare måste kunna placeras bredvid varandra trots att kunderna efterfrågar tvättpelare, varvid badrummet behöver göras större

 • Hela lägenheten måste göras 6 kvm större för att rymma ett större badrum


Frågor

 • Är det rimligt att ytan i lägenheten måste göras så mycket större för att torktumlare ska kunna placeras på golvet i badrum?

 • Finns det andra mer effektiva sätt att uppfylla eftersträvad funktion?

 

4. Sovrum

Krav byggregler

 • Krav på betjäningsyta i sovrum

Så påverkas våra bostäder

 • Sovrummet måste dimensioneras med betjäningsyta för parsäng

 • Hela lägenheten måste göras 2 kvm större för att rymma ett större sovrum trots att vardagsrummet görs mindre.

Frågor

 • Är det rimligt att en fullstor parsäng måste vara utgångspunkt för sovrumsmåtten?

 • Finns det andra mer effektiva sätt att uppfylla eftersträvad funktion med modern teknik (t ex om lyftanordningar enkelt kan monteras i tak)?

 

5. Kök

Krav byggregler

 • Detaljerade krav på längder för olika delar av köksinredning

Så påverkas våra bostäder

 • Längre diskbänk måste ritas in för lägenheter över 55 kvm

 • Hela lägenheten måste göras 1 kvm större för att rymma en längre diskbänk

Frågor

 • Är det rimligt att köksinredningar styrs i detalj i byggreglerna?

 • Är regelverket verkligen anpassat efter dagens matlagningsvanor?


6. Avskiljbarhet

Krav byggregler

 • Krav på möjlighet att avskilja kök från vardags- rum för lägenheter över 55 kvm.

Så påverkas våra bostäder

 • En fiktiv vägg måsteritas in mellan kök och vardagsrum

 • Hela lägenheten måste göras 2 kvm större för att rymma en eventuell framtida vägg för avskiljbarhet

 • Köket måste placeras mot fasad för att uppfylla krav på ljusinsläpp i kök, vilket styr var i huset lägenheten kan placeras.

Frågor

 • Är det rimligt att krav ställs på en eventuell framtida avskiljning av kök?

 • Är det rimligt att en teoretiskt placerad inner- vägg ska ritas in och granskas av flera instanser?


7. Buller

Krav byggregler

 • Krav på tyst sida för 50 procent av bostadsrummen i lägenheter över 35 kvm.

Så påverkas våra bostäder

 • I bullerutsatta lägen måste lägenheten ritas genomgående

 • Hela lägenheten måste göras 3 kvm större för att kunna placera sovrummet mot annan fasad än kök/vardagsrum

 • Färre lägenheter kan placeras runt ett och samma trapphus, varvid kostnaderna för hiss/trappa/ trapphus nu slås ut på färre antal lägenheter.

Frågor

 • Är det rimligt att bullerkrav begränsar antalet lägenheter som kan byggas runt ett trapphus?

 • Kan de lättnader avseende bullerkrav som gäller

 • för lägenheter upp till 35 kvm utvidgas till att omfatta även lägenheter upp till 55–65 kvm?


8. Förvaring

Krav byggregler

 • Krav på tillgänglighet vid förvaring

 • Skjutdörrsgarderober anses inte vara flyttbara ur tillgänglighetssynpunkt, medan separata garderober betraktas som flyttbara

Så påverkas våra bostäder

 • Förvaringen blir mer utspridd, nyttjande av lägenhetsyta till förvaring försvåras

 • För att kunna rita in skjutdörrsgarderober, vilket kunderna önskar, behöver sovrum och hall göras större, varvid vardagsrummet minskar och lägenhets- ytan ökar

 • Hela lägenheten måste göras 2 kvm större för att rita in skjutdörrsgarderober.

Frågor

 • Är det rimligt att skjutdörrsgarderober inte betraktas som demonterbara/flyttbara ur tillgänglighetssynpunkt?

Våra förslag på lösningar

Vi ser tre problemområden när det gäller bostadsbyggande. Men vi har också förslag på hur de kan lösas.