Förändra byggreglerna

Vi driver frågan om att förändra dagens byggregler så att de anpassas efter hur vi lever idag.

Dagens byggregler

Byggreglerna idag begränsar oss från att bygga det kunderna vill ha och det samhället behöver. Vi driver frågan om att förändra dagens byggregler så att de anpassas efter hur vi lever idag, något som skulle möjliggöra byggandet av fler bostäder och som fler kan ha råd med.

  • Urbaniseringen ställer krav på hur vi bor och hur vi utnyttjar våra kvadratmetrar.
  • Yta är en bristvara och varje kvadratmeter är värdefull. Men idag går det inte att inte bygga de kvadratsmarta bostäder som efterfrågas.
  • För att skapa framtidens boende krävs att regelverket för bostadsytor ses över så att det utgår från människors behov och hur vi lever idag.
  • Ett anpassat regelverk ger bättre förutsättningar att bygga fler urbana bostäder som förenklar livet för de många människorna.


Vi vill att

  • Möjligheterna att bygga kvadratsmarta lägenheter förbättras.

  • Möjligheterna att omfördela ytor inom en lägenhet förbättras för att förbättra funktionen i bostaden för de boende.

  • Möjligheterna att skapa flexibla lägenheter förbättras för att förenkla för boende med moderna familjekonstellationer.


Det leder till

  • Minskade boendekostnader och fler nya bostäder per planärende.

  • Ökade möjligheter för unga och ekonomiskt svaga att komma in på bostadsmarknaden.

  • Minskat ekologiskt fotavtryck.

Våra förslag på lösningar

Vi ser tre problemområden när det gäller bostadsbyggande. Men vi har också förslag på hur de kan lösas.

Byggreglers inverkan

Här visar vi hur bostaden förändras i 8 steg baserat på några byggregler.

Lyssna på Sverker 

Lyssna på när Sverker Andreasson, chef stategisk utveckling på Ikano Bostad, var med och diskuterade för- och nackdelar med Boverkets regelverk i podden Snåret.