Finansiell information

Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm, Mälardalen och Öresundsområdet. Ikano Bostad ingår i Ikano Group och är en del av affärsområdet Fastigheter. Nedanstående fakta baserar sig på 2015 års bokslut.

  • 6 000 lägenheter
  • 1 300 lägenheter under produktion
  • Uthyrningsbar yta: 439 000 kvm
  • Omsättning: 2 miljarder kr
  • Uthyrda lägenheter: 99,7 %
  • Medarbetare: 305

Information om obligationslån

För att bredda finansieringen har Ikano, genom Ikano Bostad Stockholm Holding AB, emitterat ett säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden. Nedan finns publicerad information och ekonomisk rapportering om vårt obligationslån.

Maria Rydén

VD Vårdboende, Ikano Bostad

+46 (0)10-330 40 57

Lägg till

Kalendarium

Årsredovisning för 2016 mars 2017
Årsstämma 2017 i Stockholm  maj 2017
Delårsrapport jan - mar 2017 15 augusti 2017
Delårsrapport jan - sep 2017  15 november 2017