Bättre Gemenskap

Vi vill skapa bostadsområden utifrån människors behov och önskemål. Men vad kännetecknar egentligen ett bra bostadsområde? För oss är relationen mellan de boende en viktig del. Genom att skapa förutsättningar för människor att mötas och lära känna varandra, kan vi öka tryggheten och gemenskapen i området.

Kan man skapa bättre bostadsområden genom större gemenskap?

Trivsel tillsammans

Ett bra hem är så mycket mer än bara bostaden. Därför lägger vi mycket tid och kraft på att utveckla även omgivningarna. I det arbetet är gemenskap en central aspekt. Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för grannar att mötas och lära känna varandra. De gånger vi lyckas vet vi att vi är en bra bit på vägen mot ett tryggt närområde med stor trivsel.

Design sprint – bra bostadsområde

Vi vill skapa bostadsområden utifrån människors behov och önskemål. Men vad skapar egentligen ett bra bostadsområde? Det är en komplex fråga som kan handla om trygghet, integration och gemenskap, men även om mer vardagliga saker som städning och sophantering. Här behövde vi våra kunders hjälp.

Tillsammans med IKEA gjorde vi en utforskande studie, en så kallad "design sprint", med våra boende i ett av våra hyreskvarter i Rågsved. Med den här metoden jobbar vi nära kunderna och provar snabbt aktiviteter baserade på deras behov. Idéerna testas i liten skala och utvärderas direkt. Tanken är att omsätta insikter och idéer till konkreta handlingar, både i våra befintliga områden och när vi bygger nya bostadsområden.

Odla gemenskapen

Att jobba med odling i bostadsområden är populärt just nu. I vårt kvarter i Rågsved fanns ett stort intresse för odling och många uppskattar närheten till naturen i området. Vi ville därför prova om just odling skulle fungera hos oss också. Vår tanke var även här att mötet och erfarenhetsutbytet mellan de boende var det viktiga.

Loppis med grannarna

Vår loppis är ännu ett exempel på en aktivitet som vi gjorde för att de boende skulle lära känna varandra bättre. Utomhusmiljön gjorde det enklare för grannar att ansluta och börja prata med varandra. Dessutom är ju en loppis bra för såväl miljön som de boendes plånböcker.

Mat från sju olika länder

I Rågsved har vi genomfört en multikulti-knytis. Här kunde de boende i området träffas och umgås, med maten som fokus och brygga. De boende bjöd varandra på mat från inte mindre än sju olika länder. Aktiviteten var mycket uppskattad och kommer med största sannolikhet att genomföras i fler bostadsområden framöver. Multi-kulti-knytisen lärde oss att tryggheten och trivseln i ett område ökar när de boende lär känna varandra.

Bättre Plats

För att kunna möta människors behov behöver vi bygga smartare och mer flexibelt.

Läs mer

Bättre nytta

När de boende delar på saker och funktioner som man inte använder hela tiden kan bostaden användas mer effektivt.

Läs mer

BoLabb

I innovationsprogrammet BoLabb försöker vi hitta nyckeln till framtidens bostäder.

Mer om BoLabb