Bättre nytta

När vi varit borta ett tag så längtar vi hem. Men när är vi hemma? Är det när vi kliver in i hallen, när vi står vid porten eller kanske redan när vi kommer till kvarteret? Genom att dela på ytor och funktioner som vi inte använder hela tiden kan vi utnyttja våra hem mer effektivt, samtidigt som hemmet kan upplevas större.

När våra bostäder blir mindre, hur kan vi skapa ett större område som är "hemma"?

Design sprint – dela mer

Att dela snarare än att äga allt själv är något som tilltalar allt fler. Men när är vi redo att dela på eller låna ut saker – och till vem? Även här tog vi hjälp av våra kunder för att bättre förstå möjligheter och utmaningar. En sak vi lärde oss är att man ogärna lånar ut saker till människor man inte känner. Detta såg vi som ännu ett skäl till att skapa förutsättningar för grannar att umgås och lära känna varandra. Och när grannar väl har börjat dela på saker så skapas en positiv spiral med ytterligare tillfällen för umgänge.

Bra för både plånboken och planeten

När de boende delar på saker och funktioner som man inte använder hela tiden kan bostaden användas mer effektivt. Det kan till exempel handla om en bilpool, en cykelverkstad eller gemensamma odlingar på innergården. Detta ger dels ekonomiska fördelar för de boende, dels ett mer klimatsmart bostadsområde.

Många möjligheter

När det gäller delningsekonomi i våra bostadsområden är vi fortfarande i en utforskande fas. Vi behöver mer kunskap innan vi kan bestämma exakt vilka produkter och funktioner vi vill gå vidare med och använda i våra bostadsområden. Att alltfler människor kommer att dela saker och funktioner med andra är vi dock säkra på. Här ser vi många och stora möjligheter att bidra till en enklare och bättre vardag för våra kunder.

Bättre Plats

För att kunna möta människors behov behöver vi bygga smartare och mer flexibelt.

Läs mer

Bättre Gemenskap

Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för grannar att mötas och lära känna varandra.

Läs mer

BoLabb

I innovationsprogrammet BoLabb försöker vi hitta nyckeln till framtidens bostäder.

Mer om BoLabb