Tillträdesskydd

Tillträdesskyddet finns till för dig som behöver lite mer tid för att sälja din gamla bostad, blivit ofrivilligt arbetslös eller drabbats av långvarig sjukdom eller dödsfall i närmsta familjen.

Du har möjlighet att ansöka om tillträdesskydd fram till en månad innan utsatt tillträdesdag. När den godkänts kan du skjuta upp ditt tillträde med en månad i taget upp till sex månader

Villkor och ansökan vid svårighet att få bostaden såld

 • Du har tecknat ett upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen.

 • Din tidigare bostad ska ligga ute till försäljning minst två månader före den planerade tillträdesdagen.
 • Du ska ha anlitat en registrerad fastighetsmäklare som aktivt marknadsfört bostaden. på sin hemsida och hemnet.se eller liknande plattform under hela perioden.

 • Du ska ha försökt sälja din tidigare bostad till ett marknadsmässigt pris.

 • Din tidigare bostad ska vara din permanentbostad.

 • Tillträdesskyddet upphör gälla vid försäljning av din tidigare bostad. Då kan du istället ansöka om dubbelboendekostnadsskydd.

Ansökan ska skickas till din ansvarige mäklare senast 30 dagar innan det planerade tillträdesdatumet och ska innehålla:

 • Kopia på förmedlingsuppdrag till registrerad fastighetsmäklare.

 • Länk till bostaden på mäklarens hemsida och hemnet.se eller liknande plattform.

 • Datum för första publicering av annonsen på hemnet.se eller liknande plattform.

 • Datum för första anmälan till visning eller motsvarande.

 • Högsta inkomna bud.

Ansökan godkänns av Ikano Bostad via mejl och därefter upprättas ett tilläggsavtal för digital signering. En förlängningsansökan skickas in varje månad senast två veckor innan nytt tillträdesdatum.

Villkor och ansökan vid ofrivillig arbetslöshet

 • Du ska ha haft en fast anställning eller motsvarande vid första tecknandet av bindande avtal, det vill säga förhands- eller upplåtelseavtal och därefter blivit ofrivilligt arbetslös.

Ansökan ska skickas till din ansvariga mäklare senast 30 dagar innan det planerade tillträdesdatumet och ska innehålla:

 • Intyg från arbetsgivare som bekräftar att du blivit ofrivilligt arbetslös.
 • Intyg som bekräftar att du är inskriven som arbetslös på arbetsförmedlingen.
 • Intyg som bekräftar rätt till ersättning från alfa/a-kassa.

Du förbinder dig att meddela Ikano Bostad inom fem dagar från att du undertecknat ett nytt anställningsavtal. 

Ansökan godkänns av Ikano Bostad via mejl och därefter upprättas ett tilläggsavtal för digital signering. En förlängningsansökan skickas in varje månad senast två veckor innan nytt tillträdesdatum.


Villkor och ansökan för uppskjutet tillträde vid långvarig sjukdom

 • Skyddar vid sjukdom om någon av er som köper är långvarigt sjuk i anslutning till tillträdesdagen.

 • Insjuknandet måste ha skett från det att första bindande avtal tecknats fram till tillträdesdagen.

Ansökan ska skickas till din ansvarige mäklare senast 30 dagar innan det planerade tillträdesdatumet och ska innehålla:

 • Läkarintyg som visar på sjukskrivning på 3 månader eller längre och som sträcker sig över tillträdesdagen.

Ansökan godkänns av Ikano Bostad via mejl och därefter upprättas ett tilläggsavtal för digital signering. En förlängningsansökan skickas in varje månad senast två veckor innan nytt tillträdesdatum.


Villkor och ansökan för uppskjutet tillträde vid dödsfall

 • Skyddar vid dödsfall om någon av er som köper eller hemmavarande barn under 18 år går bort under perioden från det att första bindande avtal tecknats fram till tillträdesdagen.

Ansökan ska skickas till din ansvarige mäklare senast 30 dagar innan det planerade tillträdesdatumet och ska innehålla:

 • Kopia på dödsfallsintyg från Skatteverket.

Ansökan godkänns av Ikano Bostad via mejl och därefter upprättas ett tilläggsavtal för digital signering. En förlängningsansökan skickas in varje månad senast två veckor innan nytt tillträdesdatum.


Villkor vid överenskommelse om ny tillträdesdag

Ikano Bostad ansvarar för bostaden fram tills den nya tillträdesdagen.

 • Uppskjutet tillträde innebär att du inte har tillträtt bostaden och att du därmed inte har rätt att flytta in, nyttja bostaden eller tillhörande utrymmen.

 • Du ansvarar för att gå på ordinarie planerade möten såsom besiktningar, informationsmöten med mera.

 • Ny tillträdestid bestäms med Ikano Bostad.