Dubbelt boendekostnadsskydd

Om du under en övergångsperiod äger både din tidigare och din nya bostad samtidigt kan du ansöka om skydd mot dubbla boendekostnader. Det kan till exempel vara att du inte har fått din tidigare bostad såld än eller att tillträdet till din nya bostad ligger före frånträdet från din tidigare bostad.

Dubbelt boendekostnadskydd ersätter månadsavgiften till din nya bostadsrättsförening med upp till 10 000 kronor per månad i upp till sex månader.

Villkor och ansökan för dubbelt boendekostnadsskydd

 • Du har tecknat ett upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen.
 • Din tidigare bostad ska ligga ute till försäljning minst två månader före den planerade tillträdesdagen.

 • Du ska ha anlitat en registrerad fastighetsmäklare som aktivt marknadsfört bostaden på sin hemsida och hemnet.se eller liknande plattform under hela perioden.

 • Du ska ha försökt sälja din nuvarande bostad till ett marknadsmässigt pris.

 • Ersättningen gäller månadsavgiften inklusive obligatorisk avgift för bredband, TV och telefoni för den nya bostaden upp till maximalt 10 000 kronor per månad. Ersättningen omfattar inte avgift som baseras på individuell mätning.

 • Endast den/de av köparna som kan påvisa dubbla boendekostnader kommer att få sin andel av avgiften till den nya bostaden ersatt.

 • När din tidigare bostad är såld begränsas det dubbla boendekostnadsskyddet till att gälla i max tre månader efter kontraktsdatum.

 • Om du tidigare nyttjat tillträdesskyddet räknas den tiden bort från de sex månaderna du maximalt kan nyttja dubbelt boendekostnadsskydd.

 • Skyddet beviljas en månad i taget i upp till sex månader och beviljas inte för perioder kortare än 14 dagar.

 • Eftersom du har tillträtt din nya bostad har du rätt att flytta in och nyttja bostaden med tillhörande utrymmen.

 • Din tidigare bostad ska vara din permanentbostad.
   
 • Du förbinder dig att meddela Ikano Bostad och tillhandahålla en kopia av undertecknat överlåtelseavtal inom fem dagar från att du har fått din tidigare bostad såld.
 • Dubbelt boendekostnadsskyddet beviljas inte om du valt att lägga ut även din nya bostad till försäljning. Tidigare beviljat dubbelt boendekostnadsskydd upphör att gälla om din nya bostad läggs ut till försäljning.

Ansökan ska skickas till din ansvarige mäklare senast 30 dagar innan det planerade tillträdesdatumet och ska innehålla:

 • Kopia på förmedlingsuppdrag till registrerad fastighetsmäklare.

 • Länk till bostaden på mäklarens hemsida och hemnet.se eller liknande plattform.

 • Datum för första publicering av annonsen på hemnet.se eller liknande plattform.

 • Datum för första anmälan till visning eller motsvarande.

 • Högsta inkomna bud.

 • Underlag för dubbla boendekostnader som till exempel avgiftsavi för din tidigare bostad.

 • Förlängningsansökan skickas in varje månad till din kontaktperson på Ikano Bostad.

 • Avgiftsavi på den nya bostaden skickas in senast den 20:e varje månad till din kontaktperson på Ikano Bostad.

 • Överlåtelseavtal för nuvarande bostad när det är undertecknat.

Ansökan godkänns av Ikano Bostad via mejl.