Avbokningsskydd

Skulle det värsta hända och du inte kan fullfölja ditt köp och tillträda din nya bostad på grund av dödsfall eller kritisk sjukdom i familjen, så finns vi här för dig.

Avbokningsskyddet begränsar då de ekonomiska konsekvenserna till 2,5 procent av köpeskillingen. Det gäller även kostnaden för eventuella tillval.

Avbokningsskyddet gäller om någon av er som köper eller hemmaboende barn under 18 år avlider eller blir kritiskt sjuk under perioden från det första bindandet avtalet skrivits på fram till den planerade tillträdesdagen. Med första bindande avtal avser vi förhands- eller upplåtelseavtal.


Ansökan

Ansökan om avbokningsskydd vid dödsfall eller kritisk sjukdom skickas in till din ansvarige mäklare. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

Vid dödsfall:

  • Kopia av dödsfallsintyg från Skatteverket.

  • Kopia av bouppteckning

När ansökan har godkänts av Ikano Bostad ingås ett avtal om återgång av köpet

Vid kritisk sjukdom:

  • Läkarintyg som utvisar kritisk sjukdom enligt definition nedan

Vad innebär kritisk sjukdom?