Att bo i en bostadsrätt

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt?

Funderar du på att köpa en bostadsrätt, eller bor du redan i en? Här listar vi några saker som kan vara bra att ha koll på när du bor i bostadsrätt.

Finns det några särskilda regler i en bostadsrätt?

Det kommer stora friheter med att bo i bostadsrätt. Du kan bland annat byta kök när du vill och du kan vara med och bestämma hur huset ska skötas. Men i det stora hela är det bostadsrättsföreningens egna regler som bestämmer vad du kan och inte kan göra, vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens. Med friheten kommer alltså ett stort personligt ansvar.

Att ta hand om din bostadsrätt

Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig om du orsakat skador i bostaden. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra hur många förändringar som helst i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen eftersom de kan påverka dina grannar.

Några av dina ansvarsområden kan vara:

 • Bostadens inre underhåll
 • Tapeter
 • Målning
 • Golv
 • Vitvaror i köket
 • Tvättmaskin i bostaden

Din bostadsrättsförening ansvarar för att följande ska fungera och vara i gott skick:

 • Fasader
 • Yttertak
 • Trapphus och hissar
 • Vatten- och avloppsstammar
 • Ventilation
 • Källare och vind
 • Elledningar
 • Värmesystem
 • Föreningens ansvar

Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om bostadsrättslagen

Den första styrelsen

Den första styrelsen kallas för den byggande styrelsen. Den brukar bestå av tre externa ledamöter, varav en är ordförande. Styrelsens uppgift är att fatta alla beslut för huset under byggtiden. Under samma år det är inflyttning hålls en föreningsstämma och en ny styrelse väljs av bostadsrättsföreningens medlemmar. 

Den valda styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och administration. Föreningens regler bestämmer hur föreningen och styrelsen ska fungera. Från början finns det en registrerad ekonomisk plan som lägger grunden för bostadsrättsföreningens verksamhet, men den ersätts senare av föreningens årsredovisningar.

Månadsavgiften

Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med dagen du flyttar in.

Årsmötet

Bostadsrättsföreningen har alltid ett årsmöte. Genom att delta i valet av styrelse och lämna förslag och synpunkter har du möjlighet att påverka ditt boende och beslut som ska fattas vid mötet. Du kan säga din mening om månadsavgiften, trapphusstädningen eller miljörummet och du kan hjälpa till att besluta vad som ska finnas på gården - gungor, en utegrill eller kanske en hängmatta?

En fåtölj och flyttlådor står utanför ett bostadshus

Bostadsrätter till salu

Var vill du bo? Här kan du söka bland alla våra projekt. Hitta ditt drömhem och anmäl ditt intresse.