Inköp

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar.

Vi värnar om våra värderingar och vårt varumärke. Vi förutsätter att våra affärspartners har samma målsättning. Så långt vi kan, vill vi försäkra oss om att våra affärspartners följer vår grundläggande policy där hög affärsetik med ansvar för både miljö och samhälle är centrala.


Inköpspolicy

Vårt inköpsarbete vägleds av våra värderingar: Sunt förnuft och enkelhet, Våga gå vår egen väg och Arbeta tillsammans. Och bedrivs enligt vårt löfte På schyssta villkor. I inköpsarbetet strävar vi alltid mot lägsta totalkostnad för vår verksamhet och våra kunder genom att:

 • Samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar.

 • Använda ett affärsmannaskap som baseras på helhetssyn, kompetens, långsiktighet och sunda affärsrelationer.

 • Fokusera på hållbarhet.

 • Ta tillvara Ikano Bostads samlade inköpsvolymer och samordningsmöjligheter.


Om arbetsmiljö

 • På Ikano Bostads byggarbetsplatser ska alltid skyddshjälm, skyddsskor, varselkläder (klass 2) samt erforderlig personlig skyddsutrustning bäras. Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

 • ID06 (systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen) gäller för alla som arbetar på byggarbetsplatsen och personalförteckning ska föras enligt lagen om personalliggare i Byggbranschen (2014/15:Sku6). Läs mer om ID06

 • Genom obligatorisk registrering i elektronisk personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.


Information om fakturering

Ett grundkrav för att Ikano Bostad ska behandla inkomna fakturor är att varor eller tjänster är utförda när fakturering sker. Alla leverantörer Ikano Bostad handlar med ska vara registrerade för F-skatt. Vissa undantag kan förekomma, men måste då först godkännas av Ikano Bostad.

 • Ikano Bostad accepterar generellt inte faktureringsavgifter och expeditionsavgifter, eller att fakturan överlåtas på tredje part utan Ikano Bostads godkännande. Det sistnämnda avser Ikano Bostadsproduktion AB.

 • För att hanteringen av leverantörsfakturor ska fungera smidigt krävs att leverantörsfakturorna är märkta med rätt bolag, adress och referens. Saknas det någon uppgift eller om den är felaktig sänds fakturorna tillbaka till leverantören med information om hur de ska rättas.

 • Ikano Bostad betalar leverantörsfakturor på 30 dagar, om inget annat har avtalats.


När du ska fakturera

Fakturor kan skickas till Ikano Bostad på tre olika sätt. Nedan anges de olika sätten i prioritetsordning:

 1. Faktura som skickas som e-faktura till Ikano bolaget. 
  Kontakta Leverantörsreskontran för uppgifter till aktuellt bolag som ska faktureras: leverantorsreskontran@ikanobostad.se

 2. Fakturor som ska skickas via e-post. 
  För fakturor till Ikano Bostadsproduktion AB (556634–7711) ska följande adress användas: invoices.bostadsproduktion@ikanobostad.se

  För fakturor till Brantås Bygg AB (556717–0427) ska följande adress användas: invoices.brantas@ikanobostad.se

  För fakturor till Ikano Bolig A/S (39184745) ska följande adress användas: invoices.bolig@ikanobostad.se

  För fakturor till alla övriga Ikano Bostads-bolag ska följande adress användas: invoices.bostad@ikanobostad.se

 3. Pappersfakturor ska skickas till följande fakturaadress:
  Namn på köpande bolag
  c/o Ikano Bostad
  Box 31066
  200 49 Malmö

Fakturor ska vara märkta enligt följande:

 • Projektnummer (i de fall det finns)
 • Kostnadsställe
 • Konto
 • Beställare (namn på person)

För fakturor till Ikano Bostad Förvaltning gäller även följande:

 • Objektnummer (i de fall det finns, Ikano Bostads märkning av fastighet)
 • Lägenhetsnummer, lokalnummer (i de fall det finns)

Vid eventuella frågor kontakta: leverantorsreskontran@ikanobostad.se

En person skriver på en dator

Nyheter

Ta en titt på våra nyheter och pressmeddelanden.

Ett äldre par, en mamma och ett barn odlar och vattnar i odlningslådor

Hållbarhet

Vi vill att det ska vara enkelt för människor att leva hållbart.