Inköp

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar.

Information om fakturering

Ett grundkrav för att Ikano Bostad ska behandla inkomna fakturor är att varor eller tjänster är utförda när fakturering sker. Alla leverantörer Ikano Bostad handlar med ska vara registrerade för F-skatt. Vissa undantag kan förekomma, men måste då först godkännas av Ikano Bostad.

 • Ikano Bostad accepterar generellt inte faktureringsavgifter och expeditionsavgifter, eller att fakturan överlåtas på tredje part utan Ikano Bostads godkännande. Det sistnämnda avser Ikano Bostadsproduktion AB.

 • För att hanteringen av leverantörsfakturor ska fungera smidigt krävs att leverantörsfakturorna är märkta med rätt bolag, adress och referens. Saknas det någon uppgift eller om den är felaktig sänds fakturorna tillbaka till leverantören med information om hur de ska rättas.

 • Ikano Bostad betalar leverantörsfakturor på 30 dagar, om inget annat har avtalats.


När du ska fakturera

Fakturor kan skickas till Ikano Bostad på tre olika sätt. Nedan anges de olika sätten i prioritetsordning:

 1. Faktura som skickas som e-faktura till Ikano bolaget. 
  Kontakta Leverantörsreskontran för uppgifter till aktuellt bolag som ska faktureras: leverantorsreskontran@ikanobostad.se

 2. Fakturor som ska skickas via e-post. 
  För fakturor till Ikano Bostadsproduktion AB (556634–7711) ska följande adress användas: invoices.bostadsproduktion@ikanobostad.se

  För fakturor till Brantås Bygg AB (556717–0427) ska följande adress användas: invoices.brantas@ikanobostad.se

  För fakturor till Ikano Bolig A/S (39184745) ska följande adress användas: invoices.bolig@ikanobostad.se

  För fakturor till alla övriga Ikano Bostads-bolag ska följande adress användas: invoices.bostad@ikanobostad.se

 3. Pappersfakturor ska skickas till följande fakturaadress:
  Namn på köpande bolag
  c/o Ikano Bostad
  Box 31066
  200 49 Malmö

Fakturor ska vara märkta enligt följande:

 • Projektnummer (i de fall det finns)
 • Kostnadsställe
 • Konto
 • Beställare (namn på person)

För fakturor till Ikano Bostad Förvaltning gäller även följande:

 • Objektnummer (i de fall det finns, Ikano Bostads märkning av fastighet)
 • Lägenhetsnummer, lokalnummer (i de fall det finns)

Vid eventuella frågor kontakta: leverantorsreskontran@ikanobostad.se

En person skriver på en dator

Nyheter

Ta en titt på våra nyheter och pressmeddelanden.

Ett äldre par, en mamma och ett barn odlar och vattnar i odlningslådor

Hållbarhet

Vi vill att det ska vara enkelt för människor att leva hållbart.