Renovering - Hammarby

Lugnet 1 och Höskrindan 1 ska rustas upp. Här hittar du löpande information om renoveringen.

Här hittar du löpande information om renoveringen

Ledningar för el, vatten, värme och avlopp behöver bytas och vi förnyar kök och badrum till de behov vi har idag. Du som hyresgäst har även möjlighet att välja till flera utrymmen i din lägenhet. Vi utför även förbättringsarbeten i källare och trapphus. Arbetena beräknas starta våren 2021 och avslutas hösten/vintern 2024.

Här hittar du tidsplanen för renoveringarna

Här hittar du en områdeskarta för renoveringen

Gäller Sigfrid Edströms gata och Bygatan

Samrådsgruppen

Ikano Bostad har som första privata fastighetsägare i Västerås skrivit under ett samrådsavtal med Hyresgästföreningen med syfte att ta in önskemål och lyssna på hyresgästernas viktiga erfarenheter från området.  Samrådsgruppen består av hyresgäster från Bygatan och Sigfrid Edströms gata, hyresrepresentanter från Hyresgästföreningen samt Ikano Bostad.

 

Har du några frågor?

Kontakta Caroline Ehrndal:

010 330 41 10

Caroline.ehrndal@ikanobostad.se