Bostadsutveckling

Vi bygger och utvecklar flerbostadshus och småhus

Vårt erbjudande 

Vi har ett brett erbjudande och utvecklar både bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter. Vi ställer höga krav på kvalitet och gestaltning till ett rimligt pris samtidigt som de ska vara kostnadseffektiva att bygga och förvalta. Vår designstrategi bygger på IKEA:s designmetodik Demokratisk design med de fem principerna för form, funktion, pris, hållbarhet och kvalitet. 

Genomförandeförmåga 

Vi har lång erfarenhet av att arbeta redan från tidigt skede i utvecklingen av detaljplanen och att bygga direkt på redan detaljplanelagt mark. Vi tar ansvar för hela kedjan – från tidigt skede och utveckling till byggnation och överlämning av färdigställd lägenhet till kund. Genom hela processen arbetar vi nära tillsammans med kommunen, arkitekten och kunderna. Då blir det också som bäst.  

Minskad klimat- och miljöpåverkan 

Vi ställer höga krav på minskad klimatpåverkan i projektet. Med hjälp av klimatkalkyler räknar vi på material, transporter, avfall och energi för att hitta lösningar med låg klimatpåverkan som är bäst för projektet. Alla nya bostäder Svanenmärks för att säkerställa att vi bygger med höga miljö- och hälsokrav på produkt- och miljöval, en låg energianvändning och ett trivsamt inomhusklimat.


minskad-miljo-klimatpaverkan.jpg


Enklare vardag
 

När vi utvecklar nya bostäder och bostadsområden står en enklare vardag i fokus. Vi utgår från de boendes behov och områdets förutsättningar och tittar på hur vi kan skapa förutsättningar för enklare vardagen och hållbar livsstil. Det kan till exempel vara vad som behövs i form av närservice, gemensamhetslokaler med plats för arbete, fest och övernattning eller mobilitetslösningar som bil- och cykelpool.  

Lång erfarenhet 

Vi söker alltid efter nya områden att utveckla bostäder på. Väljer du oss får du en partner som har lång erfarenhet av att utveckla bostadsområden och bygga bostäder som fler kan ha råd med, har ett brett kontaktnät och som värdesätter schyssta villkor, sunt förnuft och enkelhet.  

Ackvisitionschef Stockholm/Mälardalen

Ackvisitions- och Projektutvecklingschef syd/väst

Urval av referensprojekt

Se några av våra redan färdigställda bostadsprojekt.